Arduino 2017 World Day

1. April 2017

Novi Sad

Arduino uređaj je najpoznatiji i najpopularniji danas u svetu. Koriste ga i početnici i profesionalci. Služi u nastavi ali i u poslovnoj primeni…

Mesto održavanja

  • Lokacija : Poslovni inkubator
  • Adresa : Vojvođanskih brigada, Novi Sad
  • Na raspolaganju je učionica sa 15 računara i učionica za 40 slušalaca predavanja.

Agenda


Sala za prezentacije

  • 17:00 – 18:30 Izložba Arduino projekata
  • 18:30 – 20:00 Kreativna radionica sa Arduinom

Učionica

  • 18:30 – 20:00 Arduino platforme i Python

Vaši domaćini ovog puta sjajne ekipe iz :

Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad

ETŠ “Mihajlo Pupin”, Novi Sad

“Politehnika – škola za nove tehnologije”, Beograd

Srednja tehnička škola, Sombor

Školski centar “Nikola Tesla”, Vršac

i mnogi drugi …