April 15, 2017

Useless Box

Projekat "Useless box" predstavlja rad grupe učenika u okviru kojeg se demonstrira primena više tehonologija : projektovanje i štampanje 3D komponenti, mehanika i programiranje Arduina. "Kreativna radionica"
Read More