MakerRobotics

Sjajna ekipa iz Maker Robotics je posvećena radu sa mladim. U njihovom radu prisutne su razne tehnologije (mikroelektronika, robotika, 3D štampa…)