Polyhedra

Polyhedra iz Beograda nam je partner od prvih dana rada. Saradnja se odvija u oblasti digitalne fabrikacije i organizaciji raznih manifestacija.