Useless Box

admin Hackster projekti

Projekat “Useless box” predstavlja rad grupe učenika u okviru kojeg se demonstrira primena više tehonologija : projektovanje i štampanje 3D komponenti, mehanika i programiranje Arduina. "Kreativna radionica"